купувач

купувач sh. купувачи m. blerës: тој ни е стален купувач atë e kemi blerës të përhershëm.