кус

кус, а, о mb. 1. i shkurtër: кошула со куси ракави këmishë me krahë të shkurtëra. 2. i vogël me shtat: кус човек njeri shtatshkurtër.