лабав

лабав а, –о mb. i labërguar; i çlirët, i lirshëm: лабав чвор nyje e labërguar.