ладен

лад/ен, -на, -но mb. 1. i ftohtë: ладно време kohë e ftohtë. 2. fig. indiferent; flegmatik: ладен човек njeri flegmatik.