лае

лае impf. 1. vet.vetaIII leh: *пците лаат, карванот си минува qentë lehin, karvani shkon përpara. 2. fig. flas shumë e kot, llomotit.