лаже

лаже impf. I 1. gënjej, rrej: не го учи детето да лаже mos e mëso fëmijën të gënjejë (rrejë)! *ако баба лаже, трап не лаже nëse rren mulla Sheqeri, nuk rren tefteri. 2. mashtroj. II се лаже mashtrohem (prej dikujt).