лази

лази impf. 1. eci këmbadoras: нашето дете почна да лази fëmija ynë filloi të ecë këmbadoras (të hiqet zvarë). 2. vet.vetaIII rrëshqet (dheu).