лакоми

лакоми (се) impf. 1. lakmohem. 2. bëhem grykës (llupës, lakut, makut) i madh; lakmoj hajen e mirë.