лаком

лаком а, –о mb. 1. lakmues, lakmitar: лаком човек njeri lakmues (lakmitar). 2. gry­kës, llupës, lakut, makut, hamës; i pangopur në ushqim.