лакот

лакот sh. лакти m. 1. bërryl: *го пробива патот со лакти hap, çan rrugën me bërryla. 2. kut (masë e vjetër për gjatësi): истка 30 лакти платно endi 30 kute pëlhurë.