лак

лак sh. лакови dhe лака m. 1. hark: лак со стрела harku me shigjetë. 2. gjeom. hark: должината на кружниот лак gjatësia e harkut të rrethit.