ластовица

ластовица sh. ластовици f. dallëndyshe: *една ластовица не прави пролет me një dallëndyshe s`vjen behari (pranvera).