латински

латинск/и, -а, -о mb. 1. latin: латински јазик gjuhë latine. 2. që ka prejardhjen nga romakët: латински свет botë latine.