леб

леб sh. лебови dhe леба m. 1. bukë: бел леб bukë e bardhë. 2. fig. frut: оревите уште не фатиле леб arrat ende s`kanë zënë bukë.