легендарен

легендар/ен, -на, -но mb. legjendar; gojëdhënor: легендарни песни këngë legjendare.