легенда

легенда sh. легенди f. 1. legjendë. 2. gojëdhënë. 3. fig. trillim, diçka e pabesueshme.