легне

легне pf. легнува impf. 1. bie, shtrihem përtokë. 2. shtrihem të fle: детето легна и одма заспа fëmija u shtri dhe fjeti menjëherë; *легна на брашно i ka rënë bishti në ujë.