лежи

лежи impf. 1. rri shtrirë. 2. gjendet, qëndron: книгата лежи на масата libri gjendet (qëndron) mbi tavolinë.