лекомислен

лекомислен -а, -о mb. mendjelehtë: лекомислено дете fëmijë mendjelehtë.