лекција

лекција sh. лекции f. 1. leksion: ја прочитав лекцијата e lexova leksionin. 2. fig. këshillë; qortim: му одржав добра лекција i mbajta një le­ksion të mirë.