лек

лек sh. лекови dhe лека m. 1. bar, ilaç: лек против маларија bar kundër malaries;. 2. fig. mjet, mënyrë: и за таа работа ќе се најде лекот edhe kësaj pune i gjendet ilaçi (mjeti).