лесен

лес/ен, -на, -но mb. 1. i lehtë: лесен товар peshë e lehtë. 2. i lehtë: лесна работа punë e lehtë.