летне

летне pf. летнува impf. 1. fluturoj (pak). 2. vet.vetaIII fillon, nis të fluturojë (për zogun, avionin). 3. fig. shkoj (diku) fluturimthi: *летна да бега mori turr për të ikur.