летува

летува impf. veroj: оваа година ќе летуваме на море këtë vit do të verojmë në det.