липа

липа sh липи f. bli: во дворот имаме голема липа në oborr kemi një bli të madh.