лице

лице sh. лица as. 1. fytyrë (e njeriut). 2. fig. lajkë: не ти пра­вам лице nuk po të bëj lajka. 3. personazh: главно лице на делото personazh kryesor i veprës. 4. vetë: трето лице еднина veta e tretë njëjës.