лично

лично ndajf. vetë: оваа работа јас лично ќе ја вршам këtë punë e bëj vetë.