ли

ли pjes. I (për të formuar fjali pyetëse): го сакаш ли? a (vallë) e do? можам ли? a (vallë) mundem? II lidh. ако nëse.