лозар

лозар sh. лозари m. vreshtar: лозар со големо искуство vreshtar me përvojë të madhe.