лоза

лоза sh. лози f. 1.hardhi: дива лоза hardhi e egër; *винова лоза hardhi (rrushi). 2. shermend (hardhie); lozë (kungulli etj.). 3. fig. gjini, fis; prejardhje.