лозје

лозје sh. лозја as. vreshtë: работиме на нашето лозје po punojmë në vreshtën tonë.