лулка

лулка sh. лулки f. djep: *од лулка до дупка tërë jetën (prej lindjes e gjer në vdekje).