лутина

лутина f. 1. zemërim, hidhërim: ми помина лутината më kaloi hidhërimi. 2. inat. 3. djegësirë (e specit).