лути

лути impf. I 1. zemëroj, hidhëroj, nevrikos (dikë). 2. vet. veta III djeg: пиперката лути speci djeg. II се лути zemërohem, hidhërohem, nevrikosem: зошто се лутиш? pse po zemërohesh?