магичен

магич/ен, -на, -но mb. magjik: магична сила forcë magjke; *магично стапче shkop magjik; *магично око sy magjik.