мажи

мажи pf/impf. I martoj (për femrat): ги мажи двете ќерки одеднаш po i marton të dy vajzat përnjëherë. II се мажи martohem (për femrën).