маж

маж sh. мажи m. 1. burrë. 2. bashkëshort: мојот маж burri (bashkëshorti) im. 3. njeri i pjekur (burrë).