мазен

маз/ен, -на, -но mb. 1. i lëmuar: мазна површина sipërfaqe e lëmuar. 2. i rrëshqitshëm.