мазник

мазник sh. мазници m. 1. lloj petaniku me shumë yndyrë. 2. fig. lajkatar, lajkatues, lajkës.