мазно

мазно ndajf. 1. lëmuar, vaj: работата му оди мазно puna i shkon lëmuar. 2. fig. qetë; në mënyrë të rehatshme; pa trazira; pa shqetësime.