макар

макар ndajf. I së paku, të paktën, qoftë edhe: остани, макар само еден ден rri, së paku (të paktën) vetëm një ditë. II edhe si lidh. ndonëse, edhe pse.