макне

макне pf. макнува impf. ngjyej bukën (në gjellë): работникот макнуваше буковец punëtori ngjyente kripë e spec.