малкумина

малкумина dhe малцина ndajf. pak (veta) (vet. të gjin. mashk. ose të përzier): малкумина отидо­вме shkuam pak (veta).