малодушен

малодуш/ен, -на, -но mb. shpirtvogël, shpirtngushtë; zemërvogël: малодушен човек njeri shpirtvogël.