малоумен

малоум/ен, -на, -но mb. 1. mendjepak. 2. jonormal, i marrë; i lënë nga mendja.