малтериса

малтериса pf. малтерисува impf. lyej me llaç: ја малтериса куќата однадвор e leu shtëpinë me llaç nga jashtë.