мами

мами impf. I 1. gënjej, mashtroj. 2. ndjell; ngashnjej. II се мами 1. gënjehem; mashtrohem. 2. ndjellem; ngashnjehem.