манлив

манлив, -а, mb. 1. që ka diçka të ma­ngët, që nuk është i plotë. 2. i cungët.