марка

марка sh. марки f. 1. pullë postare; pullë takse. 2. she­një e një prodhimi. 3. markë (si njësi monetare e disa vendeve).