марлив

марлив, -а, -о mb. 1. i kujdesshëm: марлива жена grua e kujdesshme. 2. i zellshëm.